Improviseren met elkaar in de kring

Workshop Stemimprovisatie

Zo vlak voor de vakantie werd door Dameskoor Middelwijck iets bijzonders gedaan. Geen gewone repetitie maar het koor ging gaarne in op het aanbod van Joke Tulp, om een workshop stemimprovisatie met haar te doen. Joke is ruim 15 jaar met stem- en pianoimprovisatie bezig; ze heeft onlangs haar opleiding tot improvisatiecoach voltooid en wilde die heel graag in praktijk brengen. Ze vond het een enorme uitdaging juist dit koor van niet meer zo piepjonge dames hiermee kennis te laten maken.
Stemimprovisatie of wel: zingen wat er in je opkomt, ontstaat vanuit luisteren naar wat je van binnen hoort én vanuit luisteren naar wat je van anderen hoort. Door de spontaniteit ontstaat een wonderbaarlijk aanzwellende melodie zonder ook maar één nootje bladmuziek. Het is losmaken van jezelf en je mengen in allerlei klanken van hard naar zacht, van helder naar dof, van zinderend naar ingetogen en van harmonieus naar dissonant. 

Joke Tulp

In plaats van gewoon in kooropstelling zaten we nu in een grote kring en het was heel verrassend om zo met elkaar onder leiding van Joke te proberen klanken te zoeken, te zoemen, te klappen en te improviseren. Het was heel intensief en in het begin moesten we ook een beetje de schroom te lijf gaan. Iedereen werd allengs enthousiaster en durfde zich steeds meer te laten gaan.
Het was een heel aparte ervaring dus! Alle cursisten bleken zonder uitzondering toch een beetje componist te zijn en er werden wonderlijk mooie melodieën 'gesponnen'.
Zo ontstond naast het muzikale verrassingselement een gevoel van verbondenheid met de groep. 

Deze middag bleek zeer in de smaak te zijn gevallen en Joke werd gevraagd om nog eens terug komen.

'Luci care, luci belle,' een video-opname

Paula van Zorgcirkel Middelwijck heeft een video opname gemaakt van ons koor. We zongen het lied van 'Luci care, luci belle' van W.A.Mozart

 

https://www.facebook.com/ZorgcirkelMiddelwijck/videos/858262777646794/

Krijgt u ook zin om zulke mooie liedjes mee te zingen? U bent van harte welkom