Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter:               H.Lourens,   Oosthuizerweg 26c, Westbeemster

Secretaris:               E.v.d.Kleut-Sieswerda, R.Hogerbeetsstr 7, 1462 KA Middenbeemster, 
                               Tel.: 0299-683025, e-mail: cjw.vandekleut@quicknet.nl

Penningmeester:      F. van Baasbank

Bestuurslid:             T. Buysman, Pr.Beatrixpark 15, 1462 JB Middenbeemster, Tel.: 0299690532

Bestuurslid:             F. Hofma-de Jong, Middenbeemster

Dameskoor Middelwijck staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40626080