Klanken vliegen op vleugels

Jubileumconcert Dameskoor Middelwijck in Breidablick

Aanvang 15.00 uur

Dameskoor Middelwijck staat op 18 november 2018 met een jubileumconcert stil bij het feit dat 40 jaar geleden het initiatief tot de oprichting werd genomen. In tegenstelling tot eerder verstrekte informatie aan de donateurs zal het concert om 15.00 uur beginnen i.p.v. 14.00 uur.. Een uurtje later dus. 

Dit in verband met het gastoptreden van het Beemster Kinderkoor. Immers, op deze dag zal ook Sinterklaas in Purmerend zijn opwachting komen maken en veel kinderen willen daar natuurlijk bij aanwezig zijn. Het Dameskoor vond dat met deze omstandigheid rekening moest worden gehouden. Immers, de aanwezigheid van deze jonge zangers vertolkt het sprankelijke contrast bij dit jubileumconcert, dat in het teken staat van een heel leven heerlijk (samen) zingen. Het programma wordt ook eerlijk verdeeld tussen jong en wat ouder en bovendien worden enkele leuke liedjes samen ten gehore gebracht.
Tijdens dit concert zal tevens de première plaats hebben van het speciaal ter gelegenheid van het ons jubileum geschreven lied: ‘Klanken vliegen op vleugels’ door componist Jetse Bremer en tekstschrijver Thomas Hessels. Het verhaalt over het plezier dat iedereen, van jong tot oud, beleeft bij het (samen) zingen. Op speciaal verzoek van de tekstdichter zal zelfs het publiek worden uitgenodigd het refrein mee te zingen.
Dameskoor Middelwijck verheugt zich op uw komst op zondagmiddag 18 november om 15.00 uur in Breidablick, Bamestraweg 2, Middenbeemster. Wilt u zeker zijn van een plekje in de zaal: U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat, tel.: 0299-683025 of per e-mal: cjw.vandekleut@quicknet.nl
Omdat het een jubileumconcert betreft is de entree gratis. In verband met de Gemeentelijke subsidiestop die ook Dameskoor Middelwijck treft, zouden we het echter zeer op prijs stellen als u na het concert ons mandje gul wilt vullen.

 

 

 

L: Dameskoor Middelwijck; r. Pop-Musicalkoor Ladies Voice

Dameskoor Middelwijck en Ladies Voice ontmoetten elkaar

Het moest er toch eindelijk eens van komen... Jarenlang werd geprobeerd de dameskoren uit Midden en Zuidoostbeemster op een avond bij elkaar te brengen om gezamenlijk een leuke muzikale ontmoeting te beleven. Dat gebeurde uiteindelijk op dinsdagavond 29 mei en als ontmoetingspunt werd geprikt de kantine van Zuiderhof in Zuidoostbeemster. Totaal bijna 60 dames, die elkaar lieten horen wat er zoal op hun respectievelijke repetitiemiddag of - avond ingestudeerd wordt. Dameskoor Middenbeemster onder leiding van Marja Boerke en Ladies Voice met Koos Klok. Voor muzikale begeleiding zorgden Niek Hartog en Lisette van Oosterom.

Ladies' Voice
 De spits werd afgebeten door Ladies Voice. Zoals de naam aangeeft, zingen de 28 leden pop- en musical melodiën, variërend van 'California Dreamin' tot 'Catch a Falling Star' en 'I know him so well'. De levenslust spatte er van af, zo enthousiast blijkt dit koor de muziek uit vooral de 60-er jaren te omhelzen. Eén vreemdeling zat er tussen en dat was 'Die Lindenbaum', geschreven door niemand anders dan 19de eeuwer Franz Schubert. Conform het concept van Ladies Voice werd dit lied in het Engels gezongen.

De pret werd nog groter toen het refrein van het door Harry Belafonte bekend geworden liedje: 'Water come to me' door het Dameskoor kon worden meegezongen:'Come back lady,come back girl'.

Dameskoor Middelwijck
Het repertoire van Dameskoor Middelwijck was van een heel ander genre. Dirigent Boerke deinst er namelijk niet voor terug om muziek uit meerdere eeuwen en talen aan te vatten: alles driestemmig, vaak á capella in het Russisch, Zweeds, Spaans, Engels of Duits, maar ook in het Nederlands. Zo werd een rijke variatie aan melodieën neergezet. Om er een paar te noemen: Conquest of Paradise, Vem kan segla en Die Nacht. Voor de beide Russische nummers Is Polla en Tebje Poiem kreeg het koor van dirigent Koos Klok zelfs een compliment voor de zuiverheid van deze driestemmig en á capella gezongen liedjes. 

Ook hier een meezinger voor het andere koor van het refrein van 'Oh, wat een heerlijke morgen', dat uiteraard goed aansloot bij het imago van Ladies Voice. 

Voor Ladies Voice was deze avond tevens de afsluiting van het seizoen; Dameskoor Middelwijck houdt echter nog t/m 16 juli de repetities op maandagmiddag vanaf 13.45 uur in de recreatiezaal van Middelwijck. De allerlaatste middag wordt tevens voor de bewoners van het Middelwijck een gezellige afsluitingsmiddag met mooie liedjes gehouden. Na de vakantie zal volop worden toegewerkt naar de het 40 jaar bestaan van het koor met een jubileumconcert op 18 november.

 

Donateursconcert door Dameskoor Middelwijck en Ensemble Waterland

 

  

Dameskoor Middelwijck o.l.v.dirigent Marja Boerke, geeft op zondagmiddag 18 november 2018  een jubileumconcert in de recreatiezaal van Breidablick.

Dit keer is samenwerking gezocht met Beemster Kinderkoor onder leiding van Jan Maarten Koeman zodat een heel vrolijk en gevariëerd programma kan worden gebracht van mooie en leuke liedjes

Het concert begint om 14.00 uur. De zaaldeuren gaan open om 13.30 uur. Er kan dan even genoten worden van een kopje koffie.

Het concert bijwonen is gratis, maar we hopen dat bij de uitgang het daar staande mandje gul zal worden bedacht.
Donateur worden kan natuurlijk altijd en heel graag voor € 5,00. 

Wie verzekerd wil zijn van een toegangsbewijs kan ook reserveren tel.: 0299-683025 of per e-mail: cjw.vandekleut@quicknet.nl

Dameskoor Middelwijck in april 2017

Ontroerend Kerstconcert voor bewoners Middelwijck

Dameskoor Middelwijck onder leiding van dirigent Marja Boerke gaf op maandagmiddag 12 december 2016 een Kerstconcert, speciaal voor de bewoners van het het Beatrixpark. Dat dit zeer op prijs werd gesteld bleek wel uit de grote opkomst.

Onder het publiek bevond zich een groot aantal bewoners van de gesloten afdeling Middelhof en de Dagopvang.
Dat was mogelijk dankzij de inzet van personeel en mantelzorgers die er natuurlijk bij waren uitgenodigd.

En iedereen vond gelukkig een plaatsje tot in het uiterste hoekje van de zaal. Het was er zelfs zo vol, dat bezoekers bijna werden 'ingelijfd' in het koor. Dit Kerstconcert met mooie kerstliedjes en samenzang was echt een heerlijk en gezellig uitje voor deze mensen. Het was voor een aantal aanwezigen zelfs een emotievolle middag. Sommigen zaten met tranen in de ogen en iedereen zong heerlijk mee.
Op het kerstverhaal van pastoor Jan Duin werd alert en levendig gereageerd, hetgeen de gemoedelijke stemming nog meer verhoogde.

Voor de leden van het koor was deze middag zeker tot voldoening stemmend. Vanaf de vakantie werd tijdens de repetities bijna alle maandagen onder tropische omstandigheden aan dit Kerstconcert gewerkt.
Op 9 januari 2017 om 13.45 uur start het koor weer met het instuderen van een nieuw repertoire ter voorbereiding van het Donateursconcert. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

Kop

Dit is een paragraaf. Klik hier om tekst toe te voegen en te wijzigen. Dit is een perfecte plek om een verhaal te schrijven en/of informatie te delen met uw website bezoekers.